Välkommen till Volvohandlarföreningen

Organ för Sveriges auktoriserade Volvo- och Renaultåterförsäljare

Om Volvohandlarföreningen

Volvohandlarföreningen bildades 1953 och är en intresseorganisation för ett 50-tal svenska återförsäljare av Volvo personbilar, lastvagnar och bussar samt av Renault och Dacia personbilar och transportbilar. Syftet är att främja medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen. Föreningens medlemmar bedriver verksamhet inom bilhandel, serviceverkstäder, skadereparationer och tillhandahållande av olika mobilitetstjänster.

Volvohandlarföreningen äger Tanka i Sverige AB som licensierar ut koncept för drivmedels- och tvättanläggningar (Tanka och Tvätta). Tillsammans med Volvo Cars är föreningen också delägare (50%) i Volvofinans Bank AB med huvuduppgift att genom produkt- och säljfinansiering aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvo- och Renaulthandeln på den svenska marknaden samt IT-bolaget VH System AB med ägandeskap av TACDIS Dealer Management System (TACDIS DMS) som är ett komplett återförsäljarsystem unikt för bilhandeln med cirka 10 000 användare i Sverige, Norge och Japan.

Volvohandlarnas Fordonsförening är en systerorganisation till Volvohandlarföreningen med syfte att verka för en rationalisering och effektivisering av medlemmarnas verksamhet. Detta görs genom att tillhandahålla ett antal egna servicetjänster men framför allt genom att vara medlemmarnas representant i dialogen med de generalagenter vars produkter medlemmarna saluför.

Rulla är en bildelningstjänst och nationellt koncept som tillhör Volvohandlarföreningen. Konceptet och affären drivs av den lokala Volvo- och Renaulthandlaren.

Läs mer

Tanka- och tvättakonceptet tillhör Tanka i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till Volvohandlarföreningen. Våra stationer och tvätta-anläggningar drivs av den lokala Volvo- och Renaulthandlaren.

Läs mer

Volvofinans Bank grundades 1959 och ägs av de svenska Volvo- och Renaulthandlarna via förvaltningsbolaget AB Volverkinvest till 50 % och till 50 % av Volvo Personvagnar AB. I juli 2008 erhöll Volvofinans Bank tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankrörelse.

Läs mer

Kontakt